Follow us
   

BİLET ALMAQ

Film:
Tarix:
Seans:
Bilet sayı:
119 012 499 89 88

30.05.2015

Gələcək Dünya21:15NarBİLET ALMAQ
Adalinin əsri21:25ExpressbankBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)21:30Albali+BİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması21:40PlatinumBİLET ALMAQ
Dəli Maks: Qəzəb yolu22:45BolkartBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması22:50HTCBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)23:30Albali+BİLET ALMAQ
Adalinin əsri23:40ExpressbankBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya23:55NarBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması00:05PlatinumBİLET ALMAQ


31.05.2015

Gələcək Dünya10:15NarBİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara10:25ExpressbankBİLET ALMAQ
Bana Adını Sor10:25BolkartBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması10:45HTCBİLET ALMAQ
Niyazi Gül Dört Nala10:45Albali+BİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması12:00PlatinumBİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara12:40ExpressbankBİLET ALMAQ
Quzu Şon12:40BolkartBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)13:00Albali+BİLET ALMAQ
Gələcək Dünya13:00NarBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması13:10HTCBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması14:25PlatinumBİLET ALMAQ
Quzu Şon14:25BolkartBİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara14:55ExpressbankBİLET ALMAQ
Niyazi Gül Dört Nala15:00Albali+BİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması15:35HTCBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya15:45NarBİLET ALMAQ
Kocan Kadar Konuş (Türk)16:10BolkartBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması16:50PlatinumBİLET ALMAQ
Quzu Şon17:10ExpressbankBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)17:15Albali+BİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması18:00HTCBİLET ALMAQ
Bu Shəhərdə: Göz Əl18:25BolkartBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya18:30NarBİLET ALMAQ
San Andreas (ENG)19:00ExpressbankBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması19:15PlatinumBİLET ALMAQ
Kocan Kadar Konuş (Türk)19:15Albali+BİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması20:25HTCBİLET ALMAQ
Kocan Kadar Konuş (Türk)20:30BolkartBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya21:15NarBİLET ALMAQ
Adalinin əsri21:25ExpressbankBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)21:30Albali+BİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması21:40PlatinumBİLET ALMAQ
Dəli Maks: Qəzəb yolu22:45BolkartBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması22:50HTCBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)23:30Albali+BİLET ALMAQ
Adalinin əsri23:40ExpressbankBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya23:55NarBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması00:05PlatinumBİLET ALMAQ


01.06.2015

Gələcək Dünya10:15NarBİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara10:25ExpressbankBİLET ALMAQ
Bana Adını Sor10:25BolkartBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması10:45HTCBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması12:00PlatinumBİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara12:40ExpressbankBİLET ALMAQ
Kocan Kadar Konuş (Türk)12:40BolkartBİLET ALMAQ
Niyazi Gül Dört Nala12:45Albali+BİLET ALMAQ
Gələcək Dünya13:00NarBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması13:10HTCBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması14:25PlatinumBİLET ALMAQ
Quzu Şon14:55ExpressbankBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)15:00Albali+BİLET ALMAQ
Kocan Kadar Konuş (Türk)15:00BolkartBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması15:35HTCBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya15:45NarBİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara16:40ExpressbankBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması16:50PlatinumBİLET ALMAQ
Niyazi Gül Dört Nala17:00Albali+BİLET ALMAQ
Bana Adını Sor17:15BolkartBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması18:00HTCBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya18:30NarBİLET ALMAQ
San Andreas (ENG)19:00ExpressbankBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)19:15Albali+BİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması19:15PlatinumBİLET ALMAQ
Bu Shəhərdə: Göz Əl19:30BolkartBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması20:25HTCBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)21:15Albali+BİLET ALMAQ
Gələcək Dünya21:15NarBİLET ALMAQ
Adalinin əsri21:25ExpressbankBİLET ALMAQ
Kocan Kadar Konuş (Türk)21:35BolkartBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması21:40PlatinumBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması22:50HTCBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)23:15Albali+BİLET ALMAQ
Adalinin əsri23:40ExpressbankBİLET ALMAQ
Dəli Maks: Qəzəb yolu23:50BolkartBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya23:55NarBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması00:05PlatinumBİLET ALMAQ


02.06.2015

San-Andreas qırılması10:45HTCBİLET ALMAQ
Quzu Şon11:00Albali+BİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması12:00PlatinumBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya12:25NarBİLET ALMAQ
Bu Shəhərdə: Göz Əl12:40BolkartBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)12:45Albali+BİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara12:45ExpressbankBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması13:10HTCBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması14:25PlatinumBİLET ALMAQ
Niyazi Gül Dört Nala14:45Albali+BİLET ALMAQ
Kocan Kadar Konuş (Türk)14:45BolkartBİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara15:00ExpressbankBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya15:10NarBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması15:35HTCBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması16:50PlatinumBİLET ALMAQ
Niyazi Gül Dört Nala17:00Albali+BİLET ALMAQ
Bana Adını Sor17:00BolkartBİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara17:15ExpressbankBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması18:00HTCBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya18:00NarBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)19:15Albali+BİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması19:15PlatinumBİLET ALMAQ
Kocan Kadar Konuş (Türk)19:15BolkartBİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara19:30ExpressbankBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması20:25HTCBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya20:45NarBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)21:15Albali+BİLET ALMAQ
Bana Adını Sor21:30BolkartBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması21:40PlatinumBİLET ALMAQ
Adalinin əsri21:45ExpressbankBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması22:50HTCBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)23:15Albali+BİLET ALMAQ
Gələcək Dünya23:30NarBİLET ALMAQ
Dəli Maks: Qəzəb yolu23:45BolkartBİLET ALMAQ
Adalinin əsri23:55ExpressbankBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması00:05PlatinumBİLET ALMAQ


03.06.2015

San-Andreas qırılması10:45HTCBİLET ALMAQ
Quzu Şon11:00Albali+BİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması12:00PlatinumBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya12:25NarBİLET ALMAQ
Bu Shəhərdə: Göz Əl12:40BolkartBİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara12:45ExpressbankBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)12:45Albali+BİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması13:10HTCBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması14:25PlatinumBİLET ALMAQ
Niyazi Gül Dört Nala14:45Albali+BİLET ALMAQ
Kocan Kadar Konuş (Türk)14:45BolkartBİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara15:00ExpressbankBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya15:10NarBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması15:35HTCBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması16:50PlatinumBİLET ALMAQ
Niyazi Gül Dört Nala17:00Albali+BİLET ALMAQ
Bana Adını Sor17:00BolkartBİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara17:15ExpressbankBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması18:00HTCBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya18:00NarBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)19:15Albali+BİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması19:15PlatinumBİLET ALMAQ
Kocan Kadar Konuş (Türk)19:15BolkartBİLET ALMAQ
Hamı Avroppalara19:30ExpressbankBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması20:25HTCBİLET ALMAQ
Gələcək Dünya20:45NarBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)21:15Albali+BİLET ALMAQ
Bana Adını Sor21:30BolkartBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması21:40PlatinumBİLET ALMAQ
Adalinin əsri21:45ExpressbankBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması22:50HTCBİLET ALMAQ
Kırmızı (Türk)23:15Albali+BİLET ALMAQ
Gələcək Dünya23:30NarBİLET ALMAQ
Dəli Maks: Qəzəb yolu23:45BolkartBİLET ALMAQ
Adalinin əsri23:55ExpressbankBİLET ALMAQ
San-Andreas qırılması00:05PlatinumBİLET ALMAQ


This div will be replaced